SELECT LANGUAGE:

Trenutni vprašalnik je na voljo samo v slovenskem jeziku, saj se navezuje na umetnost in umetniški trg v Sloveniji.

Current questionaire is available only in slovenian language, because it relates to art and the art economy of Slovenija.